Het doek is gevallen.

Beste lezer,

Met pijn in ons hart moeten wij, bestuur en vrijwilligers, melden dat we er een punt achter gaan zetten.
Helaas is het qua ledenaantallen en financiële verplichtingen niet meer rendabel om nog langer door te gaan met de speelotheek.
We hebben, als bestuur, hiertoe besloten in samenspraak met de huidige vrijwilligers. We zien allemaal in dat door de komst van Marktplaats, weggeefhoeken op bijvoorbeeld Facebook, AliExpress en winkels als Action, de speelotheken niet meer van deze tijd zijn.


Leden werven en behouden wordt steeds moeilijker, daar zijn we uit eigen ervaring de afgelopen 5 jaar achter gekomen.
Daarnaast is het bijna onmogelijk om in de huidige Corona-samenleving de regels van het RIVM te kunnen volgen in zo’n kleine ruimte als waar we op dit moment gevestigd zijn.

Concreet betekent dit dat we sluiten per 1 november 2020 en de stichting ontbinden per 1 januari 2021. In de laatste twee maanden zullen we alle financiële en andere verplichtingen afhandelen. We zullen onder andere de ruimte moeten leeghalen om deze op 31 december veegschoon op te leveren.


Voor de leden betekent dit dat we op zaterdag 31 oktober voor het laatst geopend zijn. Op die dag zal dan ook al het geleende speelgoed terug in de speelotheek gebracht moeten zijn.

We gaan weer open!

Beste leden,

We gaan, uiteraard met in acht neming van de regels, weer open als speelotheek zijnde.

Omdat de schoolvakantie er aan komt en we dan normaliter gesloten zijn, hebben we een extra opening ingepland.

Komende donderdag 2 juli en zaterdag 4 juli kunnen alle leden het speelgoed dat ze nog thuis hebben, inleveren.

Uiteraard is al het nu geleende speelgoed verlengd en komen er geen boetes voor open te staan.

Ook kan een ieder speelgoed lenen tot na de zomervakantie.

In de zomer gaan we ons verder beraden over de toekomst van de speelotheek en of het nog rendabel is om open te blijven.

Op zaterdag 22 augustus is dan de speelotheek weer open om het in de vakantie geleende speelgoed terug te brengen.

Voor het terugbrengen van het speelgoed, komende donderdag en zaterdag, zouden we jullie willen vragen om, ook vanwege de verwachte drukte, de volgende zaken in acht te nemen:

* Graag het geleende speelgoed, thuis, alvast grondig reinigen en tellen. (Zo kunnen we de inname mooi soepel laten verlopen)

* In de speelotheek graag 1,5 meter afstand houden van elkaar en bij de deur je handen reinigen.

* Ouders graag alleen komen, indien mogelijk, met maximaal 1 kind.

* Verzoek aan jullie is om óf donderdag, óf zaterdag te komen, niet op beide dagen

* Wij dragen handschoenen en hebben genoeg desinfecterende middelen tot onze beschikking

* Bepaald speelgoed zoals blaasinstrumenten kunnen we helaas niet uitlenen, in deze tijd.

Komende donderdag zijn we geopend van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Zaterdag op de normale tijden van 10:00 tot 11:30 uur, met uitloop tot

12:00 uur

We hopen dat jullie tijd kunnen vinden om voor de zomervakantie nog even langs te komen om in te leveren en/of te halen.

Bestuur Speelotheek Het Boemeltje